[Οδηγοί] Jailbreak και Unlock

Ενότητες

 1. 20
  20 δημοσιεύσεις
 2. iOS 4.0.x Jailbreak & Unlock

  Jailbreak & Unlock Tools για τις iOS 4.0.x

  17
  17 δημοσιεύσεις
 3. iOS 4.1 Jailbreak & Unlock

  Jailbreak & Unlock Tools για την iOS 4.1

  64
  64 δημοσιεύσεις
 4. iOS 4.2.x Jailbreak & Unlock

  Jailbreak & Unlock Tools για τις iOS 4.2.x

  226
  226 δημοσιεύσεις
 5. iOS 4.3.x Jailbreak & Unlock

  Jailbreak & Unlock Tools για τις iOS 4.3.x

  187
  187 δημοσιεύσεις
 6. iOS 5.0.x Jailbreak & Unlock

  Jailbreak & Unlock Tools για τις iOS 5.0.x

  34
  34 δημοσιεύσεις
 7. iOS 5.1.x Jailbreak & Unlock

  Jailbreak & Unlock Tools για τις iOS 5.1.x

  111
  111 δημοσιεύσεις
 8. iOS 6.x.x Jailbreak & Unlock

  Jailbreak & Unlock Tools για τις iOS 6.0.x

  128
  128 δημοσιεύσεις